Careers

Data anunt: 09-08-2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Posturile sunt destinate tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare: Septembrie 2018 - 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.

Tematica: Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA 0740189698


Data anunt: 26-03-2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA (CIFRA) - filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str. Atomistilor, nr. 407, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1 post de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

  • Dezvoltarea de modele teoretice si computationale in fizica nucleara, fizica astroparticulelor si fizica energiilor inalte.
  • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

1 post de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

  • Dezvoltarea de modele si aplicatii pe tematici interdisciplinare (Fizica, Ingineria materialelor, Informatica, Bio/Nano tehnologii, etc.
  • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, IT, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau educationale sau au trimis spre evaluare propuneri de proiecte in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare in fizica si domenii conexe.

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

Activitate Perioada
Anuntarea concursului 26 martie 2018
Depunerea dosarelor 26 martie -24 aprilie 2018
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic 25 aprilie
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs 25 aprilie
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise 26 aprilie -27 aprilie 2018
Proba interviu 02 mai 2018
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs 03 mai 2018
Depunerea de contestatii 04 mai 2018
Solutionarea contestatiilor 07 mai 2018
Afisarea raspunsului la contestatii 08 mai 2018
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs 08 mai 2018

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul CIFRA-INCDFM, Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv pana la 24 aprilie 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.